Nawigacja
O nas
Artykuły
Dbajmy o zdrowie
Download
Linki
Ogłoszenia
Kontakt

Galerie 2012
Nasze filmy
Mini regaty
Stany wód
Płock - kamera
Czartery na Zalewie
Kurs windsurfingu
Radio szanty
Kalendarz imprez
OOM 2008
Przystanie i mariny
Marina Zarzeczewo
PW Dobiegniewo
Dobrzyński KŻ
Zgierski KSW
Art-Dom Duninów
Marina Murzynowo
KŻ Petrochemia
Morka Płock
SŻ im.L.Teligi
Klub AQUA
Klub Żeglarski HALS
Polecamy
Nasza oferta
Satelitarna mapa zalewu
Prognoza pogody
Zdjęcie tygodnia
Katalog jachtów
Prywatne galerie
Projekty Wojtka Spisaka
Włocławek z lotu ptaka
Włocławska zapora
Shoutbox
Nick:

Wiadomo¶ć:

Kod potwierdzaj±cy:
a265b


Pomoc

Z G
14.04.2017
Życzenia Wielkanocne dla tych żeglarzy czytających "poprzednią" syronę

Andrzej
14.03.2017
KIEDY BĘDZIE PROWADZONY KURS STERNIKA?

z g
23.09.2016
To nie regaty, ale wrześniówka-lądówka

Marek Bojarski
17.09.2016
Film i zdjęcia z XII Rejsu Samotników - Wistka Szlachecka 2016: https://www.youtube.com/w
atch?v=GIwfg3RdIz8


K.L
29.08.2016
Kiedy będą regaty na zakończenie sezonu w Zarzeczewie?

poinformowany
01.07.2016
http://www.slupca.pl/info
rmacje/na-sygnale/sprawdz
il-sie-czarny-scenariuszy
-znalezli-cialo-67-latka/


alkoholik
11.06.2016
YCA bez możliwości dotarcia z pisemnymi żalami na witrynie klubu Upadek we wsiem i wobec

alkoholik
11.06.2016
Oglądam zdjęcia z regat i widzę żeglarzy, czyli stare dziadki w YCA obok "regatowców" Dziadki puśćcie robotę w YCA i na emeryturę YCA dla młodych, którzy pływają 29 sztuk to "sukces&

dsa
21.05.2016
Czy można wypożyczyć rowerek wodny?

admin
17.05.2016
Nie ma problemu

Archiwum
Anwil Cup 2016
PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH 2016
DŁUGODYSTANSOWE MISTRZOSTWA POLSKI
JACHTÓW KABINOWYCH
ANWIL CUP 2016
- Memoriał Jerzego Fijki
Sponsor Główny regat: ANWIL S.A, 87-805 WŁOCŁAWEK, ul. Toruńska 222, www.anwil.pl

Organizator: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie, 87-801 WŁOCŁAWEK, ul. Uskok 5
http://www.yca.pl; biuro@yca.pl
kontakt:
• Marek Lewandowski: 604 267 949; marek.lewandowski@yca.pl
• Wojciech Warecki: 54 255-02-55; 601 686 559; biuro@yca.pl

1. Termin i ranga regat: Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych (DMPJK) „ANWIL CUP 2016” zostaną rozegrane w dniach 3 – 4 - 5 czerwca 2016 r. (piątek-sobota-niedziela). DMPJK są zawodami rozgrywanymi w ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku „R" = 1,1 na akwenie Jeziora Włocławskiego (Zalew Włocławski).

2. Regaty DMPJK zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycja 2013 ÷2016, zawiadomieniem o regatach cyklu pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2015, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych „Formuła Pomiarowa PZŻ 2013÷2016”, Przepisami Pomiarowymi Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w regatach, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi.

3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T–1, T–2, T–3, MICRO, ŻAGLE 500, SIGMA Active i OMEGA Standard. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte w klasie ustala się na pięć jednostek (5).

4. Regaty DMPJK posiadają: licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

5. Biuro regat: Marina Zarzeczewo, Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55; biuro@yca.pl

6. Port regat: Marina Zarzeczewo; Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55. Organizator zapewnia nieodpłatnie slipowanie jachtów na terenie portu regat. Dla jachtów z mieczami szybrowymi, Organizator zapewnia nieodpłatnie wodowanie na tamie za pomocą suwnicy bramowej po wcześniejszym zgłoszeniu u Kol. Romana Majewskiego tel. 662 638 157.

7. Zgłoszenia do regat: od ukazania się niniejszego zawiadomienia o regatach, drogą elektroniczną na drukach zgłoszeń na adres e-mail biuro@yca.pl (zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną uzyskają status aktywnych z chwilą wniesienia opłaty startowej) oraz w biurze regat w dniu 2 czerwca 2016 r w godzinach od 17:00 do 22:00 i w dniu 3 czerwca 2016 w godzinach od 08:00 do 10:00 na drukach dostarczonych przez Organizatora - druki zgłoszeń są do pobrania na stronie internetowej http://www.yca.pl .

8. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń KS. Mapa Jeziora Włocławskiego dostępna jest w internecie https://www.google.pl/maps/@52.65732,19.1646659,2521m/data=!3m1!1e3.
9. Opłata startowa: (wpisowe): wynosi 70,- zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) od jachtu w przypadku zgłoszenia w przeddzień zawodów (tj. czwartek 2 czerwca), najpóĽniej do godziny 22:00, natomiast w dniu zawodów opłata startowa wynosi 100,- zł (słownie: sto złotych) płatna obligatoryjnie wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat.
10. Organizator udostępnia nieodpłatnie: parking dla samochodów i przyczep, sanitariaty (poza prysznicami), pole namiotowe i postój przy brzegu i pomostach.

11. Pomiary jachtów: możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli (za częściową odpłatnością w kwocie 20,- złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18:00 do 20:00 w czwartek 2 czerwca 2016 r. oraz od 08:00 do 09:30 w piątek 3 czerwca 2016 r. w porcie Marina Zarzeczewo.

12. Ważenie jachtów: możliwość zważenia jachtu (za częściową odpłatnością w kwocie 30, - złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18: 00 do 20: 00 w czwartek 2 czerwca 2016 r.

13. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych i składania na piśmie raportów do Komisji Sędziowskiej ( pkt. 1.3 b Podręcznik Mierniczych Międzynarodowych) są Kontrolerzy Sprzętu w osobach: Zbigniew Kacprzak i Piotr Dwórznik

14. Otwarcie regat: uroczyste otwarcie regat ANWIL CUP 2016 odbędzie się w piątek 3 czerwca 2016r.
o godzinie 10:30 w Marinie Zarzeczewo.

15. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 12:00 w piątek 3 czerwca 2016 r.

16. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.
17. Wyścigi:
Organizator planuje w ramach DMPJK rozegranie 7-miu wyścigów wg następującego harmonogramu:
• 3 czerwca (piątek) start godzina 12:00;
• 4 czerwca (sobota) start godzina 10:00;
• 5 czerwca (niedziela) start godzina 10:00;
W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.

18. Wyniki: w wynikach ostatecznych będą klasyfikowani zawodnicy, zgłoszeni i przyjęci do regat - regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu (jednego) 1 wyścigu.

19. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w Biurze Regat w ciągu 1 godz. od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 30 min. po upływie czasu protestowego. Również w tym czasie zostanie wywieszone zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują, jako strona lub są zgłoszeni, jako świadkowie.

20. Nagrody:
• zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscach I otrzymują puchary, medale i dyplomy;
• zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscach II ÷ III otrzymują medale i dyplomy;
• nagrody finansowe w klasach: miejsce I -750, - zł, miejsce II -500, - zł, miejsce III – 250, - zł;
• pozostałe nagrody wg regulaminu Organizatora.

21. Kategoria Regat: ”C” – uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek z logo Głównego Sponsora Regat firmy ANWIL S.A. oraz naklejek PPJK dostarczonych przez Organizatora.

22. Przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych:
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001 r.);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.(Dz.U. nr 57, poz.358 z 1997 r.);.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz.2072 z 2003 r.).

23. Sternik jachtu: osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.

24. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
25. Zawodnicy: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko - Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

26. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.

27. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC, obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów.
Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed regatami możliwości dokonania ubezpieczeń na czas regat.

Organizator
YACHT CLUB ANWIL

admin dnia 28.05.2016 14:49 · 3 Komentarzy · 1399 Czytań · Drukuj
Komentarze
Bartek dnia 06.06.2016 15:35
Są może gdzieś zdjęcia z regat ?
zg dnia 07.06.2016 10:13
W q1
Reszta "fotografów" śpi, a my chcemy i nie za wiele możemy
zg dnia 08.06.2016 10:49
Moja pomyłka-w q4.pl było trochę zdjęć
Dodaj komentarz oraz podaj sumę cyfr
Nick:smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley
2 + 5:
Wył±cz U¶mieszki w komentarzach

Sponsor serwisuPrzyjaciele serwisuWłocławski Portal Internetowy

WOPR Włocławek

pol49er.com

RSX Team

Płocki OZŻ

Włocławski OZŻ

Dobrzyński Klub Żeglarski

Fotograf W.Balczewski

Szkółka Żegl. L.Teligi Płock

Polskie Towarzystwo Regatowe Klasy Micro

Stowarzyszenie Zwiazek Klasy Omega

WTK Anwil

Teksty  polskich piosenek  + midi

Sztorm Barlinek

Łódzki Klub Regtowy

Brzytwa

Cierszewo

Strona wuja

Mapa Polski

humor

Prognoza pogody

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jeste¶ jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta dla Użytkowników
Prawo komentarza newsa powinni mieć:

wszyscy odwiedzający stronę

tylko zalogowani użytkownicy

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.copyright www.zagle.net.pl 2003-2009
e-mail: redakcja@zagle.net.pl
PHP Fusion BlueStone